جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ → امروز ← Friday, 12 July , 2024 | ساعت ۱۴:۲۶

انحلال گشت ارشاد – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

انحلال گشت ارشاد

تورکمن ایلدشلر،

رژیم اسلامى که بحرانى ترین دوره حیات ننگین اش را طى مى کند، از طریق اعلام انحلال ” گشت ارشاد ” تلاش مى کند تا راه برون رفتى از این بحران جستجو کند. خامنه اى که در شمار منفور ترین و جنایتکار ترین حکمرانان تاریخ ایران قرار گرفته است، با اعلام انحلال ” گشت ارشاد ” از زبان دادستان کل خود، اهداف زیرین را تعقیب مى کند:

١- ایجاد تفرقه در صفوف مبارزان میدانى که به خطرى جدى براى رژیم تبدیل شده است؛ به این امید، که شاید بخشى از این مبارزین به این پیروزى مرحله اى قناعت کرده و دست از اعتراض بکشند.

٢- تلاش در ایجاد توهم در میان زنان و مردان جوان نستوه مبنى بر اینکه رژیم اسلامى قابلیت اصلاحات لازم را دارد.

٣- رساندن پیام به افکار عمومى جهان که رژیم اسلامى گویا صداى انقلاب را شنیده و آماده است که بخشى از خواست هاى انقلابیون را برآورده کند.

همانطور که تجربه ۴٣ ساله به ثبوت رسانده است، این رژیم اصلاح ناپذیر است و هیچنوع قرابت و سر سازگارى با کوچک ترین اصلاحات را ندارد.

از اینرو مردم ایران نیز عزم را جزم کرده اند که نقطه ختامى بر حکومت کودک کش اسلامى نهاده و این لکه ننگ تاریخى را از صحنه سیاسى کشورشان پاک کنند.

در ضمن، اعلام انحلال ” گشت ارشاد ” زمینه این گمانه زنى را نیز فراهم ساخته است، که آیا تداوم انقلاب شکافى در درون حکومت ایجاد کرده است؟! زیرا، این انحلال نه از طریق وزارت کشور، که بعنوان بخشى از قوه مجریه مسئول این بخش است، بلکه از زبان دادستان کل کشور که در حوزه قوه قضائیه جاى دارد، اعلام شده است!

از سوى دیگر، مى توان از این نقطه نظر نیز حرکت نمود، که سردمداران رژیم اسلامى به عمد این را ه شبهه برانگیز براى اعلام انحلال را برگزیده اند تا منتظر چگونگى عکس العمل انقلابیون، خاصه در آغاز اعتصاب سه روزه آذر باشند.

قدر مسلم اینکه، مردم ایران از این نوع شعبده بازى هاى رژیم اسلامى در مراحل مختلف را بیش از حد کافى تجربه کرده اند و با این قبیل نیرنگ ها بخوبى آشنا هستند. بنابر این، اعتصاب سه روزه فراگیر شده و انقلاب زنان و مردان جوان، و حتى کودکان آگاه و نترس هر روز تعمیق بیشترى خواهد یافت.

خیزش ملى تورکمن صحرا

١۴ آذر ١۴٠١

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe