پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ → امروز ← Thursday, 13 June , 2024 | ساعت ۰۵:۳۳

تجاوز به حریم مسجد مکی در زاهدان را محکوم می کنیم – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

تجاوز به حریم مسجد مکی در زاهدان را محکوم می کنیم

نیروهاى سرکوبگر رژیم ولایی امروز مسجد مکى در زاهدان را محاصره نموده و به بازداشت نمازگزاران پرداخته اند. جمهورى اسلامى با برخوردهای فرقه گرایانه خود برخلاف عنوان اسلامى اى که یدک مى کشد، با توسل به خشونت مانع انجام فریضه دینى مسلمانان اهل سنت شده و بدین طریق نه فقط ابتدائى ترین حقوق آنان را زیرپا گذاشته، بلکه با اعزام پلیس ضد شورش به حریم عبادتخانه نیز تجاوز کرده است.


مردم بلوچ برغم بقتل رسیدن شمارى از افراد بیگناه و بیدفاع همچنان به اعتراضات وسیع خود ادامه داده و در برابر  زور، ستم و سرکوب رژیم مردمکش سر فرود نمى آورند. دراین جنبش مقاومت ترکمن ها نیز به سهم خود دوشادوش هموطنان بلوچ درمنطقه گالیکش مشارکت فعال دارند. جنبش انقلابى ” زن، زندگى، آزادى  ” پیوند دیرین بلوچ ها و ترکمن ها را مستحکم تر نموده و زمینه همبستگى بیشتر آنان را فراهم ساخته است.


ما از ایلدش هاى ترکمن تقاضا داریم هرچه گسترده تر درمقاومت برعلیه زورگویی و تجاوز به حقوق خود و دیگر هموطنان شرکت نموده و از مردم بلوچ  دراین روزهاى بسیار دشوار پشتیبانى کنند.

خیزش ملى تورکمن صحرا
شوراى همبستگى تورکمن صحرا
سازمان فرهنگى و سیاسى تورکمن صحرا

۵ اسفند ١۴٠١

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe