جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ → امروز ← Friday, 12 July , 2024 | ساعت ۱۵:۱۰

جوما بورش: مهاباد را تنها نگذارید – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

جوما بورش: مهاباد را تنها نگذارید


تورکمن ایلدشلر،
مهاباد امروز درست در شرایطى قرار گرفته است که گنبد در ۴٣ سال پیش در آن قرار داشت! رژیم مردمکش اسلامى امروز علیه برادران کرد ما اعلام جنگ کرده، همانگونه که ۴٣ سال پیش علیه ما تورکمن ها اعلام نموده و دو جنگ خونین را بر ما تحمیل کرد.
برادران کرد در آن زمان دشوار به حمایت از ما برخاسته و با تمامى امکاناتى که در اختیار داشتند به یارى ما شتافتند. امروز آنها هستند که مورد تهاجم سپاه سرکوبگر رژیم واقع شده و نیاز مبرم به یارى ما دارند.
اقدام عاجل و ضرورى اى که ما در نخستین قدم مى توانیم انجام دهیم، برپایى تظاهرات گسترده در سراسر تورکمن صحراست. برپایى این تظاهرات نیرو و قوت قلب به برادران کرد ما داده و عزم آنان را در مقاومت علیه متجاوزین و مبارزه علیه رژیم اسلامى جزم تر خواهد کرد.
جوانان و حتى کودکان ما یکپارچه بپا خواسته اند تا میهن عزیز مان را از لوث وجود کودک کشان اهریمنى پاک و منزه کنند. آنان اکنون مصمم هستند که کشورمان را که در اسارت گروهى فاسد، ظالم و مردمکش قرار دارد، رها ساخته و به فقر ، فلاکت، جنگ و خونریزى اى که این رژیم شیطانى از ابتداى بنیانگذارى خود به همراه آورده است، پایان دهند.
ما اکنون شاهد انقلابى هستیم که در حال تکوین است. تعمیق این انقلاب و دستیابى به پیروزى نهایى به همت شما و دیگر هموطنان مبارز بستگى دارد. همانطور که برادران غیور کرد، بلوچ، عرب و دیگر هم میهنان شجاع ما به پا خواسته اند، شما نیز برخیزید و حماسه دیگرى چون حماسه گنبد بیافرینید!
خیزش ملى تورکمن صحرا
٣٠ آبان ١۴٠١

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe