یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ → امروز ← Sunday, 26 May , 2024 | ساعت ۰۱:۳۳

“زن ستیزى در شوراى شهر گنبدکاووس” – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

“زن ستیزى در شوراى شهر گنبدکاووس”

“جمیله بهنام” تنها عضو زن شوراى شهر گنبد با ۶ مرد براى رسیدن به ریاست شورا مجادله مى کند. بهنام پس از انتخاب نشدن به ریاست شورا در یک پست اینستاگرامى از مافیاى اعضاى سیستانى پرده برداشت. علت اصلى تنش شوراى گنبد را در این مطلب بررسى می کنیم.

شوراى شهر گنبد، ٢عضو ترکمن اهل سنت، ٢عضو زابلى سیستان اهل تشیع، یک عضو ترک آزربایجان اهل تشیع و دو عضو شاهرودى و خراسانى اهل تشیع که در مجموع از هفت نفر تشکیل شده است. گنبدکاووس به عنوان پایتخت ترکمن صحرا شناخته مى شود و بیش از ٧۵ درصد ساکنین شهروند ترکمن سنى مذهب هستند.

پس از اینکه ترکمن ها با تشکیل شوراى مشورتى ریش سفیدان(یاش اولى لار آغزى بیرلیک گنگشى) در انتخابات مجلس و شوراى شهر گنبد، موفق به کسب کرسى ها شدند؛ نیروهاى امنیتى به تکاپو افتاده و مسئله تک قطبى شدن را مطرح و پروژه تقسیم قدرت بین ترکمن ها و دیگر اتنیک هاى شهر گنبد را شروع کردند.

عده اى از ترکمن هاى فعال سیاسى که در انتخابات گذشته کاندید بوده، ولى انتخاب نشده به کمک چند فعال رسانه اى بصورت نامحسوس با همکارى نیروهاى اطلاعاتى این پروژه انتخاباتى را به پیش برده و توانستند صف اتحاد ترکمن ها را در هم شکسته و چند کاندید غیرترکمن را وارد شوراى شهر گنبد کنند.

ج.ا جهت مشارکت بیشتر مردم در انتخاباب، شوراى شهر و ریاست جمهورى را مشترک برگزار مى کند؛ ترکمن ها سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى را تحریم و به سبب حضور نداشتن ترکمن ها پاى صندوق راى، موجب شد تا کرسى هاى شوراى شهر گنبد به دست غیرترکمن افتاده و فقط ٢ کاندید ترکمن راى آوردند.

 نفوذ مالى مالکان کارخانه صباح برادران ابراهیمى با اصالت سیستانى در انتخابات، موجب ورود دو کاندید سیستانى به شوراى شهر شد که هم اینک با همکارى نیروهاى امنیتى و مطرح کردن مسئله شیعه گرى جهت کسب ریاست شورا سه عضو دیگر را به اتحاد علیه دو عضو دیگر ترکمن #اهل_تسنن تشویق مى کنند.

مسئله اختلاف در شوراى شهر فرا از سرکوب اتنیکى، تبدیل به جنگ شیعه و سنى شده است. ۵عضو شیعه بر علیه ٢عضو اهل تسنن متحد و ریاست شورا و تمام کمسیون ها را در اختیار گرفته اند. نگاه مذهبگرایانه اعضاى شوراى شهر باعث زن ستیزى و از به ریاست رسیدن تنها عضو زن شورا به عمد ممانعت شده است.

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe