شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ → امروز ← Saturday, 27 February , 2021 | ساعت ۱۹:۵۰

جوما بورش – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
اکتبر 4, 2018

نفت و نقش منفى آن در ساختار حکومتى ایران

نفت ایران را به کشورى تک محصولى و وابسته به درآمد نفت تبدیل کرد؛ کشورى که مصرف کننده کالاى خارجى شد و از روند صنعتى شدن فرسنگ ها فاصله گرفت.
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe