شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ → امروز ← Saturday, 27 November , 2021 | ساعت ۰۶:۰۶

ایران – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
ژانویه 2, 2018

اعتراضات در ایران و نگاه ترکمن ها به آن

در این نوشته کوتاه نگاهی داریم به ویژگی مهم اعتراض ها در ایران. اعتراضاتی که در نواحی و شهرستان ها آغاز شد و پس از یک روز به تهران رسید و اکنون وارد دومین هفته خود می شود.
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe