شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ → امروز ← Saturday, 27 November , 2021 | ساعت ۰۵:۵۳

حسن روحانی، وعده​های روحانی به اقوام – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
می 20, 2017

بیانیه شماره ۳ حقوق اقوام، ادیان و مذاهب

اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده‌گانه بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم.
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe