جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ → امروز ← Friday, 12 July , 2024 | ساعت ۱۵:۰۱

اعلام همدردی و تسلیت با زلزله زدگان خوی، ترکیه و سوریه – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

اعلام همدردی و تسلیت با زلزله زدگان خوی، ترکیه و سوریه

جهان روز دوشنبه ۶ فوریه با خبر دردناک زلزله با مرکزیت ترکیه و سوریه که همزمان چند کشور منطقه را لرزاند برخواست و پیش از آن با زلزله خوی.

تعداد قربانیان، بزرگی زلزله ها و تعداد افراد متاثر شده از آن هولناک بود و تصاویر این واقعه قلب هر انسان بیداری را به لرزه در می آورد.

ما از طرف حزب بلوچستان راجی تپاکی، ضمن ابراز تالم و دردمندی مراتب تسلیت خود را به خانواده جانباختگان و قربانیان اعلام کرده و با افراد متاثر از این واقعه همدردیم.

همچنین نارسایی های رژیم در حمایت از زلزله زدگان خوی و توانایی حمایت های فوریشان برای لبنان و … در اهمال عامدانه دستگاه رژیم علیه ملت ترک و دیگر ملتهای تحت ستم و از منفعت طلبی و نه حمایتگری رژیم پرده بر میدارد.

بلوچستان راجی تپاکی گل
۱۸ بهمن ۱۴۰۱

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe