جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ → امروز ← Friday, 12 July , 2024 | ساعت ۱۷:۰۸

یادداشتی پیرامون لغو مجوز نشریه “صحرا” – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe

یادداشتی پیرامون لغو مجوز نشریه “صحرا”

مجوز نشریه صحرا بعد از ۲۲ سال بنا به تصمیم حکومت لغو شد.

صحرا در اواخر سال ۱۳۷۶ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با تلاشهای دکتر عبدالرحمان دیه جی بعنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز اجازه نشر گرفت.

نشریه صحرا حاصل اندیشه های نسل نوینی از روشنفکران و فعالین اجتماعی و سیاسی در ترکمن صحرا بود. بعد از طغیانهای سیاسی و اجتماعی سالهای نخستین انقلاب و بعد از سرکوب آن جنبش حق طلبانه و هویت خواهانه ترکمنها، توسط حکومت جمهوری اسلامی و اعدام ها و دستگیری های گسترده، جو اختناق و حکومت نظامی بر ترکمن صحرا حاکم بود.

جامعه ترکمن صحرا نیز همانند هر جامعه پویا و زنده بود، هرچند ضربان حیات پایین بود ولی جنبش ملی نمی توانست خاموشی یابد. نسل جدیدی با تفکر و اندیشه هایی متناسب با شرایط خاص خود پدید می آمد که به فعالیت های خود در چارچوب شرایط موجود گسترش می داد. در آن سالها نشریه صحرا برآیند تلاشهای آنان شد.

صحرا آن امیدها و آرزوهایی را که در دلهای مردم ترکمن بود مجال بروز داد. نوشته هایش که درد دل مردم ترکمن بود. نشریه صحرا با استقبال فراوان ترکمن ها قرار گرفت و موفقیت بزرگی برای گردانندگان و مسئولین نشریه کسب کرد و طبعا حس مسئولیت و تلاش مضاعف آنها ر ا می طلبید.

اکثر روشنفکران و عاشقان آرمانهای ملت ترکمن به یاری این نشریه آمدند و بسیاری نیز در مکتب همین نشریه آموختند و پرورش یافتند.

صحرا به تریبونی برای  بیان خواستهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ترکمنها شده بود. صفحات ترکمنی آن  پاسخ نیازی برای دوستداران فرهنگ و نوشتار ترکمنی بود.

نشریه صحرا به حیات سیاسی و اجتماعی ترکمنها بعد از دوره ای سرکوب و سکوت جان تازه ای بخشید، خونی بود که به رگهای حیات جامعه ترکمن تزریق شد. این ضرورت تجدید حیات بسیارلازم بود و درتاریخ ملت ترکمن ماندگار خواهد شد.

این نشریه هیچ وابستگی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی نداشت. علاوه بر نوشتن و صفحه بندی ودیگر کارهای نشریه تامین هزینه های آن نیز با ابتکارات گردانندگان نشریه بایستی تامین می شد و در تداوم این بار سنگینی بود. در تداوم این نشریه زحمات وتلاشهای سردبیر آن ، آقای حاج حمید کمی نقش بسزایی داشت.

در روز سوم شهریور ۱۳۹۹ لغو مجوز نشریه صحرا اعلام شد. حاصل تلاشهای ۲۲ سال بسیاری از فعالین ترکمن در نشریه صحرا به تاریخ پیوست.

اعلام لغو مجوز هر نشریه ای غمناک است. هر نشریه ای، عمدتا بیانگر اندیشه ای در جامعه است. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی حکم به پایان این نشریه ترکمنی داد.

زحمات و تلاشهای دوستان دکتر عبدالرحمان دیه جی و حاج حمید کر و بسیاری از دوستان و همکاران این نشریه در طول زمان حیات آن بسیار جای قدردانی دارد.  

ما نیز از لغو مجوز نشریه صحرا اظهار تاسف کرده و برای همه مسئولان و همکاران آن بعد از تشکر، آرزوی موفقیت در عرصه آگاهی رسانی و گسترش اندیشه های انسانی و آزادگرایانه داریم.

نویسنده: خدایقلی

TS
TS
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe