پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ → امروز ← Thursday, 5 August , 2021 | ساعت ۱۳:۰۲

زبان ترکمنی – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
می 4, 2017

اسامی کشورهای دنیا به زبان ترکمنی (Dünýä Döwletleriniň atlar)

نام های جغرافیائی قاره ها، کشورها و شهرها در زبان ترکمنی چگونه تلفظ می​شوند؟
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe