پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ → امروز ← Thursday, 5 August , 2021 | ساعت ۱۲:۰۰

مختومقلی، یوسف آزمون – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
می 1, 2017

مختومقلی فراغی، دگرگون‌کننده و نوآور

اشعار مختومقلی فراغی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده است. این شاعر که زادگاهش در شمال ایران است، بنیانگذار ادبیات مدرن ترکمنی شناخته می‌شود. گفت‌وگو با دکتر یوسف آزمون، مترجم انگلیسی اشعار مختومقلی.
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe