چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ → امروز ← Wednesday, 27 September , 2023 | ساعت ۰۹:۰۴

یوسف آزمون – turkmensahra
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe
April 14, 2017

دکتر یوسف آزمون: ماغتیمغولی نینگ قولیازمالاری نینگ دنگشدیرمه​سی

آدین داقى مل ى قولیازم الار « تورکمنباش ى » مخت ومقلى نین گ یوزلرچ ھ قولیازماس ى، تورکمنیس تانینگ انیس تیتوتیندا جم ع ل ھ نن دیر.
May 30, 2017

اردوغان ترکمن صحرالی دیلچی عالیم یوسف آزمونا بایراغ هودیرلدی

تۆرکمن- تۆرک دیلی پوداغیندا تانالیان دکتر یوسف آزمون تۆرک دیلینه قۇشان قۇشانتلاری اۆچین تورکیانینگ بایراغنا میناسیپ گؤرۆلدی
فارسی | تؤرکمنچه | English | Deutsch | Türkmençe